Bewindvoering - tarieven

Het tarief dat ik in rekening mag brengen werd tot 2015 jaarlijks vastgesteld door het LOVCK (Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren).

Vanaf 2015 is het tarief vastgesteld door Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en wordt gecontroleerd door Team toezicht van de rechtbank.

Heeft u onvoldoende inkomsten of vermogen om dit tarief te betalen dan heeft u waarschijnlijk recht op bijzondere bijstand. Deze zal ik namens u bij de gemeente aanvragen.

CONTACT

Kantooradres:
Magnesiumstraat 23 B2
6031 RV Nederweert

Postadres:
Postbus 448
6000 AK Weert

KvK nummer: 
51958619

E-mail:
info@tfkbewindvoering.nl

Telefoon:
0495-820200
06-21517493

Op maandag tot en met donderdag telefonisch bereikbaar van 10:00u tot 12:00u

LID VAN
Nederlandse beroepsvereniging professionele bewindsvoerders