Bewindvoering - algemeen

Bent u meerderjarig en niet in staat uw financiën te beheren dan kan ik die taak als beschermingsbewindvoerder van u overnemen. Er zal hiervoor een verzoek bij de kantonrechter ingediend moeten worden zodat hij mij als uw bewindvoerder kan benoemen. Ik zal na mijn benoeming met u afspraken maken over hoe ik uw financiële zaken ga beheren en optimaliseren.

Heeft u problematische schulden dan zal ik, nadat de inkomsten en uitgaven in balans zijn, u begeleiden naar schuldhulpverlening. Er zal in ieder geval voor u een beheer-, leefgeld-, en eventueel spaarrekening worden geopend. De beheerrekening wordt door de bewindvoerder beheerd. Op deze rekening zal uw inkomen en al uw vaste lasten geboekt moeten worden. Op de leefgeldrekening zal met u afgesproken leefgeld worden overgemaakt. U krijgt van deze rekening dan ook een bankpas.

Indien u recht heeft op toeslagen, kwijtschelding gemeentelijke heffing, bijzondere bijstand of andere financiële tegemoetkoming dan zal ik deze voor u regelen.

Niet alleen aan u maar ook aan de kantonrechter ben ik regelmatig verantwoording over mijn gevoerde financiële beheer verschuldigd.


Wat is bewind?

CONTACT

Kantooradres:
Magnesiumstraat 23 B2
6031 RV Nederweert

Postadres:
Postbus 448
6000 AK Weert

KvK nummer: 
51958619

E-mail:
info@tfkbewindvoering.nl

Telefoon:
0495-820200
06-21517493

Op maandag tot en met donderdag telefonisch bereikbaar van 10:00u tot 12:00u

LID VAN
Nederlandse beroepsvereniging professionele bewindsvoerders