Klachten bewindvoering - reglement

1. Definities

Klacht: Een schriftelijke uiting van onvrede over de dienstverlening van TFK Bewindvoering & Budgetbeheer

Klager: Een persoon die onder bewind is gesteld die een klacht indient bij TFK Bewindvoering & Budgetbeheer

Beklaagde: De bewindvoerder tegen wie een klacht is ingediend.

2. Machtiging

De klager kan zich bij het indienen en behandelen van de klacht laten vertegenwoordigen of bijstaan. De derde zal een schriftelijke machtiging moeten afgeven aan degene bij wie de klacht wordt ingediend.

3. Procedure

Voor het kenbaar maken van de klacht verzoeken wij gebruik te maken van het bijgevoegde klachtenformulier.

De klacht zal zo spoedig mogelijk worden behandeld doch uiterlijk binnen 4 weken.

Indien de klager van mening is dat TFK Bewindvoering & Budgetbeheer geen bevredigend besluit heeft genomen ten aanzien van zijn/haar klacht, dan heeft de klager de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Beroepsvereniging NBPB (NBPB.nl). Daarna heeft u nog de mogelijkheid uw klacht in te dienen bij het bewindsbureau van de Rechtbank waar u de beschikking van heeft gekregen.

4. Werking

Deze klachtenregeling treedt in werking op 1 oktober 2011 en geldt voor onbepaalde tijd.

Klachten bewindvoering
CONTACT

Kantooradres:
Magnesiumstraat 23 B2
6031 RV Nederweert

Postadres:
Postbus 448
6000 AK Weert

KvK nummer: 
51958619

E-mail:
info@tfkbewindvoeringenbudgetbeheer.nl

Telefoon:
0495-820200
06-21517493

Op maandag tot en met donderdag telefonisch bereikbaar van 10:00u tot 12:00u